Novodobá historie

 

Kvasejovice bývaly samostatnou obcí, od roku 1976 patří pod správu města Sedlec-Prčice. Vesnice má vypracován vlastní program obnovy. V Kvasejovicích sídlí sbor dobrovolných hasičů, který byl založen již roku 1900. Sbor je aktivní a má velkou zásluhu na čilém životě celé vesnice. V roce 2000 oslavili kvasejovičtí  hasiči 100. výročí založení SDH. V této době již byl zhotoven vlastní prapor, na kterém se pyšní  znakem břevnovského kláštera. (proč znak břevnovského kláštera - viz odkaz historie) Potřebám místního sboru dobrovolných hasičů slouží požární zbrojnice umístěná na návsi v místní části Stuchanov. Byla vybudována svépomocnou obětavou prací členů sboru z prostředků bývalého MNV. Svému účelu slouží od počátku sedmdesátých let. Nedaleko hasičské zbrojnice máme i upravenou požární nádrž, kterou mj. využívají osadníci k osvěžení v letních měsících a v zimním období pro hokejové turnaje. V centrální části obce bylo v rámci "socialistických" akcí vybudované i fotbalové hřiště v jehož blízkosti je obecní dům Eden. Před revolucí byl částečně využíván jako obchod a kanceláře místního státního staku. Po převratu se do prostor kanceláří přestěhoval obchod se skladem a v místnosti určené původně pro obchod si hasiči vytvořili klub - hospůdku, který je využíván až do současnosti. Obchod se smíšeným zbožím se i přes těžkou dobu, která těmto malým vesnickým obchůdkům příliš nepřeje se dařilo dlouho udržet, nyní je již ale zavřený.

Hospůdka je otevřena každý den. 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode